En grunneier hadde leid bort jord nær Sandefjord by i 10 år, men hadde i avtalen med leietageren forbeholdt seg oppsigelsesrett. Kommunen sa i 2021 ifra om at en slik oppsigelsesrett er i strid med jordlovas regler og ba grunneieren legge fram en ny eller revidert avtale, om jorda fortsatt skal leies ut. Grunneieren avsluttet deretter hele leieavtalen.

Spørsmålet for Høyesterett var om virkningen av lovstriden er at hele avtalen er uten virkning eller om virkningen er at leieavtalen løper videre, men da uten oppsigelsesklausulen, slik leietakeren argumenterte for.

Høyesterett gir leietakeren medhold. Det ble særlig lagt vekt på lovformålet, som er å sikre leietakeren en viss langsiktighet i leieforholdet og å hindre omgåelse av lovens krav til jordleieavtaler.

Dommen klargjør den privatrettslige virkningen av at partene har inngått jordleieavtale i strid med kravene i jordloven § 8 andre ledd.

En grunneier hadde leid bort jord nær Sandefjord by i 10 år, men hadde i avtalen med leietageren forbeholdt seg oppsigelsesrett. Kommunen sa i 2021 ifra om at en slik oppsigelsesrett er i strid med jordlovas regler og ba grunneieren legge fram en ny eller revidert avtale, om jorda fortsatt skal leies ut. Grunneieren avsluttet deretter hele leieavtalen.

Spørsmålet for Høyesterett var om virkningen av lovstriden er at hele avtalen er uten virkning eller om virkningen er at leieavtalen løper videre, men da uten oppsigelsesklausulen, slik leietakeren argumenterte for.

Høyesterett gir leietakeren medhold. Det ble særlig lagt vekt på lovformålet, som er å sikre leietakeren en viss langsiktighet i leieforholdet og å hindre omgåelse av lovens krav til jordleieavtaler.

Dommen klargjør den privatrettslige virkningen av at partene har inngått jordleieavtale i strid med kravene i jordloven § 8 andre ledd.

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: