Østby Aarskog Advokatfirma har bred kompetanse innen familie, arv og skifte. Det omfatter blant annet: Samboere Saker om samboere omfatter spørsmål knyttet til blant annet Samboeravtaler Barn Økonomi: Fordeling av verdier og eiendeler Barn Saker om barn omfatter spørsmål knyttet til blant annet Barnets beste Foreldreansvar Hvor barnet skal bo Samvær Mekling Flytting/reise Adopsjon Bidrag Arv…

Østby Aarskog Advokatfirma har bred kompetanse innen bolig og hytte. Det omfatter blant annet: Kjøp/salg Saker om kjøp og salg av bolig og hytte omfatter spørsmål knyttet til blant annet Skadedyr Fuktskade Råteskade Sopp Feil i det elektriske anlegget Dreningsproblemer Feil utført arbeid fra håndverkere Boligforsikring Hytte Saker om hytte omfatter spørsmål knyttet til blant annet…

Østby Aarskog Advokatfirma har bred kompetanse innen forbrukerforhold. Det omfatter blant annet: Bil og båt Saker om bil og båt omfatter spørsmål knyttet til blant annet Forsinkelse og mangler Prisavslag, erstatning og heving Motorhavari Reparasjoner Forsikring Saker om forsikring omfatter spørsmål knyttet til blant annet Erstatning etter brann og tingsskader Erstatning etter personskader Pengekrav og inkasso…

Østby Aarskog Advokatfirma har bred kompetanse innen jobbforhold og arbeidsrett. Det omfatter blant annet Oppsigelse og avskjed Saker om oppsigelse og avskjed omfatter spørsmål knyttet til blant annet Saklig grunn Formkrav Drøftelsesmøte Sluttpakke Erstatning og oppreisning Jobben tilbake Permittering Saker om permittering omfatter spørsmål knyttet til blant annet Utvelgelse og ansiennitet Permitteringstid Skader Saker om skader…

Østby Aarskog Advokatfirma har bred kompetanse innen personskade. Det omfatter blant annet: Yrkesskade Saker om yrkesskade omfatter spørsmål knyttet til blant annet Yrkesskade/-sykdom Forsikringsdekning Trafikkskade Saker om trafikkskade omfatter spørsmål knyttet til blant annet Trafikkskade Forsikringsdekning Voldsoffererstatning Saker om voldsoffererstatning omfatter spørsmål knyttet til blant annet Skade etter vold Erstatning fra gjerningsmannen Erstatning fra staten Ytelser…

Østby Aarskog Advokatfirma har bred kompetanse innen immigrasjon. Det omfatter blant annet: Arbeidstillatelser Oppholdstillatelser Utvisning Statsborgerskap

Østby Aarskog Advokatfirma har bred kompetanse knyttet til straffesaker og har særlig interesse for saker med økonomiske eller miljømessige aspekter.

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: