mauritz_profilViljar Nordengen

Alle som er over 18 år har i Norge rettslig handleevne, det vil si at man kan forplikte seg rettslig overfor andre. Dersom en persons mentale kapasitet svekkes, kan dette medføre bortfall av den rettslige handleevnen, slik at man ikke lenger kan forplikte seg rettslig overfor andre. Dette kan skje dersom man er utsatt for en ulykke eller et illebefinnende, men oftest skjer det på grunn av aldersbetingede tilstander som demens.

Når man ikke har rettslig handleevne må noen oppnevnes for å forplikte personen rettslig, slik at regninger kan bli betalt og nødvendige avgjørelser tas. Normalt skjer dette ved at det oppnevnes en verge av det offentlige. Det er Fylkesmannen som har det overordnede ansvaret for dette.

Selv om offentlig vergemål fungerer bra for mange, så opplever noen at vergen er lite tilgjengelig, eller at vergen tar avgjørelser som er i strid med personen som er under vergemål sine interesser.

Et alternativ til vergemål er en fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt er en fullmakt til en eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren dersom vedkommende i fremtiden på grunn av sin helsetilstand ikke lenger er i stand til å ivareta sine egne interesser (ikke der man er fysisk fraværende), jfr. vgml. § 78. En slik fullmakt gir fullmaktsgiver altså mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta hans/hennes økonomi og personlige interesser dersom fullmaktsgiver i fremtiden ikke lenger er i stand til det selv. Dersom det er opprettet en fremtidsfullmakt vil det ikke oppnevnes en offentlig verge.

I en fremtidsfullmakt er at velger man selv velger hvem som skal handle på vegne av seg selv dersom man ikke lenger har rettslig handleevne. Mange velger å gi en slik fullmakt til ett av sine barn, eller til en nærstående. Det er viktig å snakke med den som skal få fullmakten på forhånd.

Det er flere fordeler med å opprette en fremtidsfullmakt.

Den største fordelen er at nærstående slipper å forholde seg til mange av de begrensningene og kontrollmekanismene vergemålsloven oppstiller. For eksempel slipper man å innhente samtykke fra Fylkesmannen ved salg av fast eiendom. En fremtidsfullmakt vil også kunne synliggjøre fullmaktsgiverens ønsker i forhold til hva som skal skje når vedkommende ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. Dette kan være vanskelig å finne ut av når den mentale kapasitet er svekket. Videre vil en slik fullmakt kunne forhindre konflikter om hvem som skal være verge eller hvordan fullmaktsgiverens interesser best ivaretas, herunder hvem som for eksempel kan ivareta fullmaktsgiver økonomiske interesser.

Vårt kontor har god erfaring med å opprette fremtidsfullmakter. Vi kan bistå med å gi råd om hva som bør inngå i en fremtidsfullmakt, og vi kan ta oss av det praktiske slik at alt blir riktig gjort. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om din situasjon.

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: