Viljar Nordengenmauritz_profil

En rekke personer har mottatt feilaktige vedtak fra NAV angående retten til å reise til utlandet mens de har mottatt kontantytelser fra NAV. Noen har også blitt uriktig straffedømt.

Norsk rett har lenge hatt regler som sier at man ikke kan reise til utlandet når man mottar kontantytelser fra NAV. Grunnen til at det nå er avdekket at NAV har praktisert regelverket feil, er at de norske reglene er i strid med EØS-avtalen. Ved motstrid med norsk rett har EØS-avtalen forrang, noe som for eksempel gjør at dersom norske regler sier du ikke kan reise til utlandet mens du mottar trygdeytelser, mens EØS-retten sier at du fritt skal kunne bevege deg i hele EØS-området også mens du mottar trygdeytelser, så vinner EØS-retten frem.

EU vedtok i 2012 en ny trygdeforordning, og det er i hovedsak denne forordningen som har ført til de store medieoppslagene den siste tiden. Forordningen har blitt gjort til en del av EØS-avtalen, og er derfor bindende også for Norge. Det er klart at norske regler ikke er i samsvar med forordningen, og at dette betyr at det har blitt fattet en rekke uriktige vedtak fra NAV, og også uriktige straffedommer. Det har også blitt avdekket at både NAV og departementet har visst om dette lenge.

Det er debatt i det juridiske fagmiljøet om ikke norske regler kan ha vært i strid med EØS-retten også før 2012, så langt som tilbake til 1994. I 1994 trådte nemlig Norge inn i EØS-avtalen, og vi ble med det underlagt EU-regler på trygdeområdet. Det er mye som tyder på at EU/EØS-retten helt siden 1994 kan ha gitt personer i EØS-området rett til å bevege seg fritt mellom landende, uansett om man mottar trygdeytelser eller ikke, og at norske regler har vært i strid med denne retten.

Vårt kontor har bred kompetanse. Vi har spesialkompetanse både på norsk rett og EU/EØS-rett, og vi kan bistå deg med å vurdere om du har fått et vedtak eller en dom som er uriktig. Vi kan også bistå med å undersøke om du kan ha krav på å få dekket advokatutgifter av det offentlige. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Meld deg på nyhetsbrevet[wysija_form id="1"]

Integritet, faglig presisjon, forretningsmessig og menneskelig forståelse

Følg oss: